Forside Lengsel til våren, 62x41 cm, NOK 4800, Opplag 48.jpg