«Et kunstverk er en flik av skaperverket»

(Emile Zola)

Kjeld Stub er en kunstner med flere talenter. Samme år som han  debuterte med Bergen Filharmoniske Orkester som pianist ble han antatt på Vestlands-utstillingen.

Også innen sin karriere som billedkunstner har han vist allsidighet,
og eksperimentert med forskjellige teknikker såvel som stiluttrykk. l sin tidlige fase som billedkunstner arbeidet Stub parallelt med figurative landskapsbilder og abstrakte uttrykk.